Поддръжката на двора е най-важния елемент за правилното развитие на растителността.

Чрез нея ние трябва да оптимизираме развитието на растенията, така че те да подобряват визията си. Косенето на тревата, подрязването на растенията, използването на торове и препарати са само елемент от поддръжката, необходими са много други знания. Използването на торове и препарати не е лесна задача. Но за да стигнем до тях ние трябва да определим от какво има нужда всяко растение. Украската на растенията се променя в зависимост от липсата на необходимия химичен елемент, с лошото развитие на растението се получава и лошо развитие на кореновата система.

За това е необходимо да знаем физиологията на растенията или с други думи, как нормално да протичат всички жизнени функции при растенията. Благодарение на тези знания, ние определяме кога и как ще бъдат направени резидбите на всяко растение. А също така и през кои месеци, какви торове са нужни и в какви количества. Самото количеството на торове се определя както от вида на почвата, така и чрез анализ на химичните елементи налични в почвения хоризонт.

Друга задача пред която сме изправени е какви вредители имаме и от какво е болно всяко едно растение. С вноса на растителност от различните краища на света внасяме и много нови вредители, което прави нашата задача изключително трудна. Препаратите използвани при пръскането на всяко растение имат различно действие, ако не се подбере правилния препарат ние не само, че не унищожаваме вредителите, но ние ги правим и по устойчиви, както и позволяваме да се увеличи популацията им. Затова ролята на агронома е много важен фактор за всяка фирма.

За правилното развитие на растителността, както и за тревния чим е необходимо те да имат добре развита коренова система. Всяко едно преовлажняване с цел да накараме тревата да изглежда по добре, се намалява развитието на корена и се стига до загубата на кислород около корените му, което нарушава развитието на кореновата система. За да се развива добре кореновата система на всяко растение, е нужно да се осигури достатъчно кислород в почвата. Затова се прави и процеса Аериране. При преовлажняване започва развитието на гъби и болести както по растенията, така и по тревата. Внасянето на хербициди , може да реши проблема с болестта, но не и с влагата, отслабналите жизнени функции и слабата коренова система на растенето.

Ключови ползи и предимства на Озеленяването:

 Красивата градина придава завършен вид на всеки дом или бизнес.
  Подобрява вида си с годините.
  Идва при теб със сертификат и застраховка.
  Максимална гаранция за живот на растенията и минимални разходи за поддръжка.
  Покачва многократно стойността на твоята собственост.